Zeptagram tar klivet mot tokenisering och finansiering av startups via joint venture

Zeptagram blir delägarare i det nya bolaget som får tillgång till den tekniska plattformen via en white label licens.

Detta avtal ger oss en möjlighet att realisera potentialen i bolagets plattform inom affärsområden utanför bolagets kärnverksamhet.”

— Christina Löwenström

GöTEBORG, SWEDEN, March 6, 2021 /EINPresswire.com/ — Zeptagram har skrivit avtal med Clean Projects International och en aktör från riskkapitalbranschen om en joint venture inom crowdfunding och finansiering. Därmed tar Zeptagram ett första kliv in till nya affärsområden med sin plattform och teknologi. Målsättningen är att hjälpa entreprenörer och investerare i utvecklingsländerna att mötas.

Ett marknadsmässigt och socialt behov
Många entreprenörer i utvecklingsländerna har svårt att få tillgång till riskkapital. Kapitalmarknaden är sämre utvecklad och entreprenörer har ofta inte tillräcklig kännedom om möjligheterna. Samtidigt är den finansiella- och kapitalmarknaden dåligt fungerande med stora inslag av korruption. Parterna har för avsikt att skapa en verksamhet som hjälper entreprenörer och investerare att göra affärer på ett enkelt och transparent sätt.

Teknologi
Zeptagram har skapat en handelsplattform för musik- och IP-rättigheter. Plattformen är utvecklad på blockkedjetekniken som är öppen, transparent och verifierbar. Bolaget genomför just nu en marknadslansering av plattformen där artister kan lista sin musik och få finansiering för sitt skapande av fans och investerare som köper rättigheter att ta del av framtida royalties. Plattformen är både en handelsplats och en crowdfunding plattform.

– Med våra partners kan vi bidra till fler bärkraftiga företag och arbetstillfällen i utvecklingsländerna. Zeptagram har utvecklat en avancerad plattform för finansiering och handel av tillgångar och kontrakt. Detta avtal ger oss en möjlighet att realisera potentialen i bolagets plattform inom affärsområden utanför bolagets kärnverksamhet, säger Christina Löwenström, VD på Zeptagram.

White label
Zeptagram blir delägarare i det nya bolaget som får tillgång till den tekniska plattformen. Zeptagram blir en teknikleverantör och plattformen anpassas under en white label licens för crowdfunding och riskkapitalsfinansiering för affärsverksamheter i utvecklingsländer.

Fokus på utvecklingsländer
Verksamheten i det gemensamma bolaget koncentreras initialt till utvecklingsländer med fokus på Afrika. Parterna har ett stort nätverk i Afrika. Marknadsbehovet är dessutom oerhört stort med stora inslag av entreprenörskap där 22 procent av personerna i arbetsför ålder startar egna verksamheter. Kvinnor representerar en stor andel av entreprenörerna men endast 2 procent av kvinnliga entreprenörer får tillgång till riskkapital.

– När vi först såg Zeptagrams platform blev det uppenbart att det är något liknande som behövs för att ge entreprenörer i utvecklingsländer möjlighet att få kontakt med seriösa investerare på en global nivå. Det är med stora förväntningar som vi initierar vårt samarbete med Zeptagram och andra samarbetspartners. CPIs team har en lång samlad erfarenhet av entreprenörskap, utvecklingsländer och finansiering av SMEs. Zeptagrams teknologi är väl lämpad att utveckla för att nå vår vision att ge entreprenörer access till seriösa investerare, säger Erik Josephsson, ordförande på Clean Projects International.

Mer än aktier och andelar
Plattformen kommer att erbjuda olika finansieringsalternativ till entreprenörer. Från andelar i bolag till vinstdelning via smarta kontrakt. Den tekniska plattformen möjliggör tokenisering av tillgångar, skapande av smarta kontrakt, NFTs och dNFTs med vilka man kan erbjuda attraktiva finansieringsalternativ till både entreprenörer och finansiärer.

Kontakt:
Zeptagram AB, Christina Löwenström, VD, +46 73 962 89 71 och info@zeptagram.com

Clean Projects International AB, Erik Josephsson Co-founder/Ordförande. +46 706 91 33 33 och erik@cleanprojects.se

Christina Löwenström
Zeptagram AB
email us here